Tarieven ViaVit 2024

Tarieven Fysiotherapie 2024

 

Intake na verwijzing € 47,-  € 57,- Aan huis
Intake zonder verwijzing € 47,-
Zitting reguliere fysiotherapie € 40,- € 48,50 Aan huis
Zitting gespecialiseerde fysiotherapie € 45,-  € 51,- Aan huis
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 30,-Verzuimtarief

 

Tarieven Oefentherapie  2024

 

Zitting oefentherapie € 37,50
Zitting psychosomatische oefentherapie € 50,-
Screening, intake en onderzoek, zonder verw. € 50,-
Intake en onderzoek na verwijzing € 48,-
Oefentherapie  aan huis € 50,-
Niet nagekomen afspraak oefentherapie € 25,-

 

Tarieven Diëtetiek 2024

 

De diëtist wordt 3 uur per jaar vergoed vanuit de basis verzekering. Indien u aanvullend verzekerd bent kijkt u dan uw polis na voor extra vergoeding. Bent u aangemeld via de ketenzorg dan heeft u geen eigen risico. Indien zelf bekostigen , basis verzekering opgebruikt dan gelden de onderstaande tarieven:
Intake en advies € 70,-
Vervolgconsult lang € 35,-
Vervolgconsult kort € 20,-
Aan huis toeslag € 20,-
Niet nagekomen afspraak diëtetiek Kosten van het consult

 

Tarieven Podotherapie 2024

 

Onderzoek (1e maal) € 64,-
Herhaalonderzoek € 44,-
Consult lang € 41,-
Consult € 30,-
Podotherapeutische zolen €90,- €147,-

 

Tarieven Ergotherapie 2024

 

Ergotherapie wordt 10 uur per jaar vergoedt vanuit de basisverzekering.
Behandeling (per 15 minuten) € 19.55
Toeslag behandeling aan huis € 26,50

 

Tarieven ViaVitness 2024

 

ViaVitness abonnement | 1x per week € 44,-
ViaVitness abonnement | 2x per week € 50,-
Abonnementen worden per maand in rekening gebracht en kunnen maandelijks opgezegd worden.

 

Betalingscondities ViaVit Centrum voor Vitaliteit

Afzeggen van een behandeling en betalingsvoorwaarden:

Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd, telefonisch, per mail of een ingesproken boodschap, zullen bij u in rekening gebracht worden. Deze afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Fysiovergoeding.nl: Informatie voor patiënten

Fysiovergoeding.nl is onderdeel van Zorgvergoeding.com en is geen vergelijkingssite maar een informatief platform over de vergoeding van de zorg voor patiënten en voor de fysio- en oefentherapeuten.

www.fysiovergoeding.nl