Ergotherapie

Merk je dat dagelijkse bezigheden niet meer zo makkelijk gaan als voorheen? Wil je (opnieuw) diverse activiteiten kunnen uitvoeren en je dag zinvol kunnen invullen? Deskundige begeleiding door een ergotherapeut kan daarin een groot verschil betekenen!

De Viavit ergotherapeut heeft als doel om jou zo lang mogelijk een zo zelfstandig mogelijk leven te laten leiden. De Ergotherapeut helpt je bij het aanleren van activiteiten wanneer deze niet meer lukken op de manier zoals je dat voorheen gewend was.

Werken, aankleden, koken of bijvoorbeeld boodschappen doen. Iedereen verricht elke dag vele van dit soort ‘dagelijkse’ handelingen. Vaak gaan deze vanzelf, je doet ze zonder erbij na te denken. Door omstandigheden kunnen we dit soort bewegingen soms niet meer automatisch uitvoeren. Dan wordt het ook direct duidelijk dat een ogenschijnlijk simpele handeling best ingewikkeld kan zijn.

De ViaVit ergotherapeut gaat jou hierbij helpen en ondersteunen. Ook het vinden van een zinvolle daginvulling of het verbeteren van functies zoals bijvoorbeeld plannen, structureren en doelgericht denken kunnen hier onderdeel van zijn. Onze ViaVit ergotherapeut geeft ook gespecialiseerde zorg aan personen met Parkinson en is lid van het oncologienetwerk.

De ViaVit ergotherapeut is tevens goed op de hoogte van de diverse regelingen (WMO, zorgverzekeraars, etc.). Met betrekking tot de vergoeding van hulpmiddelen kunnen we jou in de meeste gevallen helpen en adviseren.

ViaVit Ergotherapie