Home 9 Missie Visie

Missie en visie, ViaVit vitaliteitscentrum

In de vitaliteitscentra van ViaVit willen we de patiënt/cliënt de best mogelijke begeleiding bieden bij het behandelen en verhelpen van vitaliteitsklachten en het werken aan een goede vitaliteit over een langere periode van tijd.

Gespecialiseerde deskundigen
ViaVit zet hiervoor gespecialiseerde deskundigen in op fysiotherapie, oefentherapie, diëtetiek, ergotherapie en podotherapie. Aanvullend heeft iedere deskundige zijn of haar verbijzondering of aandachtgebied.

De patiënt centraal
ViaVit past deze specialismes gecombineerd toe, waarmee de patiënt/cliënt een veelzijdige benadering en daarmee effectievere begeleiding van betreffend vitaliteitsprobleem wordt geboden.

Maak een afspraak